لاوروف: آماده کمک به حل مشکلات ایران و عربستان هستیم/ وحدت، به نفع جهان اسلام است

لاوروف: آماده کمک به حل مشکلات ایران و عربستان هستیم/ وحدت، به نفع جهان اسلام است

وزیر خارجه روسیه گفت: ما روابط بسیار خوبی با اعضای شورای همکاری و ایران داریم و آمادگی داریم از این روابط خوب برای کمک به حل همه مشکلات بین دو طرف از طریق گفتگوی مستقیم کمک کنیم. 

لاوروف: آماده کمک به حل مشکلات ایران و عربستان هستیم/ وحدت، به نفع جهان اسلام است

(image)

وزیر خارجه روسیه گفت: ما روابط بسیار خوبی با اعضای شورای همکاری و ایران داریم و آمادگی داریم از این روابط خوب برای کمک به حل همه مشکلات بین دو طرف از طریق گفتگوی مستقیم کمک کنیم. 
لاوروف: آماده کمک به حل مشکلات ایران و عربستان هستیم/ وحدت، به نفع جهان اسلام است

مرکز فیلم