لاتزیو فاتح سوپرجام دراماتیک ایتالیا شد

لاتزیو فاتح سوپرجام دراماتیک ایتالیا شد
لاتزیو در رالی گل دقایق پایانی سوپرجام ایتالیا موفق به شکست دادن یوونتوس شد.

لاتزیو فاتح سوپرجام دراماتیک ایتالیا شد

لاتزیو در رالی گل دقایق پایانی سوپرجام ایتالیا موفق به شکست دادن یوونتوس شد.
لاتزیو فاتح سوپرجام دراماتیک ایتالیا شد