قیمت نفت همچنان تحت‌تاثیر آتش‌سوزی کانادا

قیمت نفت همچنان تحت‌تاثیر آتش‌سوزی کانادا

قیمت نفت در بازارهای جهانی به دنبال اختلال در عرضه نفت کانادا و مناطق دیگر که ۲.۵ میلیون بشکه نفت در روز از بازار خارج کرد، افزایش یافت.

قیمت نفت همچنان تحت‌تاثیر آتش‌سوزی کانادا

(image)

قیمت نفت در بازارهای جهانی به دنبال اختلال در عرضه نفت کانادا و مناطق دیگر که ۲.۵ میلیون بشکه نفت در روز از بازار خارج کرد، افزایش یافت.
قیمت نفت همچنان تحت‌تاثیر آتش‌سوزی کانادا

فروش بک لینک

سپهر نیوز