قیمت اجاره آپارتمان ۱۰۰ متری نوساز در تهران+جدول

قیمت اجاره آپارتمان ۱۰۰ متری نوساز در تهران+جدول

برای رهن کامل یک واحد ۱۰۰ متری نوساز در مرکز و شمال پایتخت باید به طور متوسط ۱۰۰ میلیون تومان پول پیش داشته باشید.

قیمت اجاره آپارتمان ۱۰۰ متری نوساز در تهران+جدول

(image)

برای رهن کامل یک واحد ۱۰۰ متری نوساز در مرکز و شمال پایتخت باید به طور متوسط ۱۰۰ میلیون تومان پول پیش داشته باشید.
قیمت اجاره آپارتمان ۱۰۰ متری نوساز در تهران+جدول

فروش بک لینک

bluray movie download