قوه قضاییه باید انقلابی عمل کند/ با افراد متخلف با جدیت و قاطعانه برخورد کنید

قوه قضاییه باید انقلابی عمل کند/ با افراد متخلف با جدیت و قاطعانه برخورد کنید

رهبر انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه بیان کردند: قوه قضاییه باید صددرصد انقلابی باشد و انقلابی عمل کند.

قوه قضاییه باید انقلابی عمل کند/ با افراد متخلف با جدیت و قاطعانه برخورد کنید

(image)

رهبر انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه بیان کردند: قوه قضاییه باید صددرصد انقلابی باشد و انقلابی عمل کند.
قوه قضاییه باید انقلابی عمل کند/ با افراد متخلف با جدیت و قاطعانه برخورد کنید

خرید vpn تست یک روزه

خبرگزاری اصفهان