قلعه باستانی «تدمر» به طور کامل آزاد شد

قلعه باستانی «تدمر» به طور کامل آزاد شد

ارتش سوریه با کمک نیروهای مقاومت قلعه تاریخی و باستانی «تدمر» (پالمیرا) را از دست تروریست‎های داعش آزاد کرد.

قلعه باستانی «تدمر» به طور کامل آزاد شد

(image)

ارتش سوریه با کمک نیروهای مقاومت قلعه تاریخی و باستانی «تدمر» (پالمیرا) را از دست تروریست‎های داعش آزاد کرد.
قلعه باستانی «تدمر» به طور کامل آزاد شد

خرم خبر

قدیر نیوز