قصد دارم تیم‌های ملی بیشتری در رقابت‌های جام جهانی حضور داشته باشند

رئیس AFC در جلسه انتخابات ریاست فیفا اظهار داشت که برای داشتن آینده بهتر برای فیفا به او رای دهند.