قرعه‌کشی جام جهانی کشتی انجام شد/ جدال دیدنی شاگردان «خادم» با آمریکا

قرعه‌کشی جام جهانی کشتی انجام شد/ جدال دیدنی شاگردان «خادم» با آمریکا

قرعه‌کشی جام‌های جهانی کشتی آزاد و فرنگی انجام شد و تیم‌ها در ۲ گروه ۴ تیمی قرار گرفتند.

قرعه‌کشی جام جهانی کشتی انجام شد/ جدال دیدنی شاگردان «خادم» با آمریکا

(image)

قرعه‌کشی جام‌های جهانی کشتی آزاد و فرنگی انجام شد و تیم‌ها در ۲ گروه ۴ تیمی قرار گرفتند.
قرعه‌کشی جام جهانی کشتی انجام شد/ جدال دیدنی شاگردان «خادم» با آمریکا

بک لینک رنک 4

سپهر نیوز