قرارداد مجتبی جباری با الاهلی فسخ شد

قرارداد مجتبی جباری با الاهلی فسخ شد

در حالی که مجتبی جباری هافبک ایرانی تیم الاهلی یک فصل دیگر با این باشگاه قرارداد داشت، در توافقی دو طرفه این قرارداد فسخ شد تا جباری همانند پژمان منتظری راه خروج از الاهلی را در پیش بگیرد.

قرارداد مجتبی جباری با الاهلی فسخ شد

(image)

در حالی که مجتبی جباری هافبک ایرانی تیم الاهلی یک فصل دیگر با این باشگاه قرارداد داشت، در توافقی دو طرفه این قرارداد فسخ شد تا جباری همانند پژمان منتظری راه خروج از الاهلی را در پیش بگیرد.
قرارداد مجتبی جباری با الاهلی فسخ شد

فیلم سریال آهنگ