قبح زدایی از فرقه ضاله بهائیت، تنها هدف فائزه هاشمی بود

قبح زدایی از فرقه ضاله بهائیت، تنها هدف فائزه هاشمی بود

معاون سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: هدف فائزه هاشمی از این دیدار تنها قبح زدایی از فرقه ضاله بهائیت بوده است.

قبح زدایی از فرقه ضاله بهائیت، تنها هدف فائزه هاشمی بود

(image)

معاون سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: هدف فائزه هاشمی از این دیدار تنها قبح زدایی از فرقه ضاله بهائیت بوده است.
قبح زدایی از فرقه ضاله بهائیت، تنها هدف فائزه هاشمی بود

عکس