قائم مقام مرکل : ترکیه تا ۲۰سال دیگر عضو اتحادیه اروپا نخواهد شد

قائم مقام مرکل : ترکیه تا ۲۰سال دیگر عضو اتحادیه اروپا نخواهد شد

زیگمار گابریل وزیر اقتصاد و قائم مقام آنگلا مرکل صدراعظم آلمان درمصاحبه با تلویزیون آ.ر.د (ARD) تاکید کرد که ترکیه تا۲۰ سال دیگر عضو اتحادیه اروپا نخواهد شد.

قائم مقام مرکل : ترکیه تا ۲۰سال دیگر عضو اتحادیه اروپا نخواهد شد

(image)

زیگمار گابریل وزیر اقتصاد و قائم مقام آنگلا مرکل صدراعظم آلمان درمصاحبه با تلویزیون آ.ر.د (ARD) تاکید کرد که ترکیه تا۲۰ سال دیگر عضو اتحادیه اروپا نخواهد شد.
قائم مقام مرکل : ترکیه تا ۲۰سال دیگر عضو اتحادیه اروپا نخواهد شد

باران دانلود