قائم‌مقام سابق کروبی: احتمال معرفی آلترناتیو به‌ جای روحانی هست

قائم‌مقام سابق کروبی: احتمال معرفی آلترناتیو به‌ جای روحانی هست

قائم مقام حزب اعتماد ملی با بیان اینکه اگر روحانی در جریان اصولگرایی ذوب شود به صورت طبیعی بین روحانی و جریان اصلاحات فاصله ایجاد می‌شود، گفت: در چنین شرایطی اصلاح‌طلبان از آلترناتیو خود استفاده خواهند کرد.

قائم‌مقام سابق کروبی: احتمال معرفی آلترناتیو به‌ جای روحانی هست

(image)

قائم مقام حزب اعتماد ملی با بیان اینکه اگر روحانی در جریان اصولگرایی ذوب شود به صورت طبیعی بین روحانی و جریان اصلاحات فاصله ایجاد می‌شود، گفت: در چنین شرایطی اصلاح‌طلبان از آلترناتیو خود استفاده خواهند کرد.
قائم‌مقام سابق کروبی: احتمال معرفی آلترناتیو به‌ جای روحانی هست