فعالیت ۹ شرکت فناور در مرکز رشد دانشگاه آزاد قوچان

فعالیت ۹ شرکت فناور در مرکز رشد دانشگاه آزاد قوچان

رئیس دانشگاه آزاد قوچان از فعالیت ۹ واحد و شرکت فناور در دومین مرکز رشد دانشگاه‌های آزاد خراسان رضوی در این واحد دانشگاهی خبر داد.

فعالیت ۹ شرکت فناور در مرکز رشد دانشگاه آزاد قوچان

(image)

رئیس دانشگاه آزاد قوچان از فعالیت ۹ واحد و شرکت فناور در دومین مرکز رشد دانشگاه‌های آزاد خراسان رضوی در این واحد دانشگاهی خبر داد.
فعالیت ۹ شرکت فناور در مرکز رشد دانشگاه آزاد قوچان

بک لینک قوی

دانلود سریال و آهنگ