فشاری برای مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی نبوده/ هیچ صندوقی به سرقت نرفته است

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور گفت: برخلاف حرف‌هایی که گفته شده هیچ‌گونه فشاری برای ستاد امنیت انتخابات برای مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی نبوده است.