فروش مواد غذایی تقلبی، جنایت است/ راه اندازی سامانه تلفنی ۱۴۹۰ و ۱۹۰ برای ثبت شکایات تخلفات بهداشتی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: فروش مواد غذایی و آشامیدنی تقلبی، نقض آشکار حقوق مردم و جنایت است.