فرهنگسرای اشراق به پیشواز «بهار » رفت

نگار خانه آفرینش نقش در ادامه فعالیت های هنری اقدام به برگزاری نمایشگاه “بهار آمد ” کرده است.