فرمانده نیروی هوایی ارتش از پایگاه شهید دوران بازدید کرد

فرمانده نیروی هوایی ارتش از قسمت‌های آموزش، عملیات و بازآماد(اورهال) پایگاه هوایی شهید دوران بازدید کرد.