فرمانده «نوپو» تغییر کرد

فرمانده «نوپو» تغییر کرد

طی حکمی از سوی فرمانده نیروی انتظامی سرهنگ دوم “محسن ابراهیمی” به سمت فرمانده جدید یگان نوپو منصوب شد.

فرمانده «نوپو» تغییر کرد

(image)

طی حکمی از سوی فرمانده نیروی انتظامی سرهنگ دوم “محسن ابراهیمی” به سمت فرمانده جدید یگان نوپو منصوب شد.
فرمانده «نوپو» تغییر کرد

بک لینک رنک 1

آهنگ جدید