فرماندهان نیروی دریایی ارتش با فرمانده کل قوا دیدار کردند

فرماندهان نیروی دریایی ارتش با فرمانده کل قوا دیدار کردند

جمعی از فرماندهان نیروی دریایی ارتش ظهر امروز با فرمانده معظم کل قوا دیدار کردند.

فرماندهان نیروی دریایی ارتش با فرمانده کل قوا دیدار کردند

(image)

جمعی از فرماندهان نیروی دریایی ارتش ظهر امروز با فرمانده معظم کل قوا دیدار کردند.
فرماندهان نیروی دریایی ارتش با فرمانده کل قوا دیدار کردند