فردا؛ آخرین مهلت نهایی کردن ثبت‌نام عتبات دانشگاهیان

فردا؛ آخرین مهلت نهایی کردن ثبت‌نام عتبات دانشگاهیان

مهلت نهایی کردن ثبت‌نام عتبات دانشگاهیان ویژه زائرین اصلی و ذخیره فردا، ۹ تیر به پایان می‌رسد.

فردا؛ آخرین مهلت نهایی کردن ثبت‌نام عتبات دانشگاهیان

(image)

مهلت نهایی کردن ثبت‌نام عتبات دانشگاهیان ویژه زائرین اصلی و ذخیره فردا، ۹ تیر به پایان می‌رسد.
فردا؛ آخرین مهلت نهایی کردن ثبت‌نام عتبات دانشگاهیان

گوشی موبایل