فراکسیون روحانیون مجلس تشکیل شد

فراکسیون روحانیون مجلس تشکیل شد

نماینده مردم قم در خانه ملت گفت: فراکسیون روحانیون مجلس دهم با ۱۶ عضو عصر امروز تشکیل شد و اعضای هیئت رئیسه این فراکسیون در جلسه آتی انتخاب می شوند.

فراکسیون روحانیون مجلس تشکیل شد

(image)

نماینده مردم قم در خانه ملت گفت: فراکسیون روحانیون مجلس دهم با ۱۶ عضو عصر امروز تشکیل شد و اعضای هیئت رئیسه این فراکسیون در جلسه آتی انتخاب می شوند.
فراکسیون روحانیون مجلس تشکیل شد

اس ام اس جدید