«فرامرز روستایی‌فر» دبیر فدراسیون دو و میدانی شد

وزیر ورزش و جوانان طی حکمی از سوی وزیر ورزش و جوانان به سمت دبیری فدراسیون دو و میدانی منصوب شد.