فرار دومین مقام ارشد کره‌شمالی با میلیاردها دلار پول

فرار دومین مقام ارشد کره‌شمالی با میلیاردها دلار پول

یک مقام دیگر کره‌شمالی که برای حدود بیست سال در اروپا مستقر بود و مدیریت یک صندوق ارز مخفی رهبر کشورش را در دست داشت، ظاهرا با میلیاردها دلار پول گریخته و طبق گزارش رسانه‌ها، از یکی از کشورهای غربی درخواست پناهندگی کرده است.

فرار دومین مقام ارشد کره‌شمالی با میلیاردها دلار پول

(image)

یک مقام دیگر کره‌شمالی که برای حدود بیست سال در اروپا مستقر بود و مدیریت یک صندوق ارز مخفی رهبر کشورش را در دست داشت، ظاهرا با میلیاردها دلار پول گریخته و طبق گزارش رسانه‌ها، از یکی از کشورهای غربی درخواست پناهندگی کرده است.
فرار دومین مقام ارشد کره‌شمالی با میلیاردها دلار پول

اخبار جهان