فدراسیون فوتبال عراق، عربستان را شکست داد/ میزبانی عربستان در کشور ثالث

فدراسیون فوتبال عراق، عربستان را شکست داد/ میزبانی عربستان در کشور ثالث

فدراسیون بین‌المللی فوتبال امروز رای نهایی خود را درباره شکایت فدراسیون عراق به کارشکنی سعودی‌ها را به نفع عراق صادر کرد.

فدراسیون فوتبال عراق، عربستان را شکست داد/ میزبانی عربستان در کشور ثالث

(image)

فدراسیون بین‌المللی فوتبال امروز رای نهایی خود را درباره شکایت فدراسیون عراق به کارشکنی سعودی‌ها را به نفع عراق صادر کرد.
فدراسیون فوتبال عراق، عربستان را شکست داد/ میزبانی عربستان در کشور ثالث

سپهر نیوز