فتوای جدید فرقه افراطی دین یهود/ ممنوعیت تحصیلات دانشگاهی برای زنان

فتوای جدید فرقه افراطی دین یهود/ ممنوعیت تحصیلات دانشگاهی برای زنان

روزنامه ایندیپندنت در گزارشی نوشت که یک فرقه افراطی دین یهود به نام «ساتمار»، در فتوای جدیدی تحصیلات دانشگاهی را برای زنان یهودی در تمام کشورها از جمله انگلیس برخلاف تورات و ممنوع اعلام کرده است.

فتوای جدید فرقه افراطی دین یهود/ ممنوعیت تحصیلات دانشگاهی برای زنان

(image)

روزنامه ایندیپندنت در گزارشی نوشت که یک فرقه افراطی دین یهود به نام «ساتمار»، در فتوای جدیدی تحصیلات دانشگاهی را برای زنان یهودی در تمام کشورها از جمله انگلیس برخلاف تورات و ممنوع اعلام کرده است.
فتوای جدید فرقه افراطی دین یهود/ ممنوعیت تحصیلات دانشگاهی برای زنان

اخبار کارگران