فتنه 88 نتیجه تلاش برخی برای سوق دادن انقلاب به سوی لیبرالیسم بود

فتنه 88 نتیجه تلاش برخی برای سوق دادن انقلاب به سوی لیبرالیسم بود
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت: فتنه 88 نتیجه تلاش برخی برای سوق دادن انقلاب به سوی لیبرالیسم بود.به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، حجت الاسلام علی سعیدی در جمع اساتید و نخبگان بسیجی حوزه های علمیه تهران با اشاره به رویارویی تاریخی دو جریان «اسلام ناب» و «کفر و نفاق» در سطح بین المللی و نیز در داخل جامعه اسلامی، به جریان شناسی احزاب و گروه های سیاسی پس از پیروزی انقلاب پرداخت.وی با بیان این که رویارویی اسلام ناب با جریان لیبرال در پی پیروزی های شکوهمند انقلاب اسلامی طی دهه های اخیر به اوج خود رسیده است، اظهار کرد: محافل امنیتی آمریکا طی تحلیل های خود پس از فروپاشی شوروی دو هژمونی را خطری برای آمریکا قلمداد کردند؛ یکی تحت عنوان «تهدید سرخ» که همان احیای جریان کمونیستی بود و دیگری «تهدید سبز» که حرکت جهانی اسلام بود.سعیدی افزود: تحلیلگران آمریکایی تهدید حرکت جهانی اسلام برای آمریکا را محتمل تر می دانستند و حوادث جهان نشان داد که برداشت آن ها درست بوده و امروز آن چه در برابر ابر قدرتی آمریکا قد علم کرده، انقلاب اسلامی ایران است.نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت: در داخل کشو …

فتنه 88 نتیجه تلاش برخی برای سوق دادن انقلاب به سوی لیبرالیسم بود

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت: فتنه 88 نتیجه تلاش برخی برای سوق دادن انقلاب به سوی لیبرالیسم بود.به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، حجت الاسلام علی سعیدی در جمع اساتید و نخبگان بسیجی حوزه های علمیه تهران با اشاره به رویارویی تاریخی دو جریان «اسلام ناب» و «کفر و نفاق» در سطح بین المللی و نیز در داخل جامعه اسلامی، به جریان شناسی احزاب و گروه های سیاسی پس از پیروزی انقلاب پرداخت.وی با بیان این که رویارویی اسلام ناب با جریان لیبرال در پی پیروزی های شکوهمند انقلاب اسلامی طی دهه های اخیر به اوج خود رسیده است، اظهار کرد: محافل امنیتی آمریکا طی تحلیل های خود پس از فروپاشی شوروی دو هژمونی را خطری برای آمریکا قلمداد کردند؛ یکی تحت عنوان «تهدید سرخ» که همان احیای جریان کمونیستی بود و دیگری «تهدید سبز» که حرکت جهانی اسلام بود.سعیدی افزود: تحلیلگران آمریکایی تهدید حرکت جهانی اسلام برای آمریکا را محتمل تر می دانستند و حوادث جهان نشان داد که برداشت آن ها درست بوده و امروز آن چه در برابر ابر قدرتی آمریکا قد علم کرده، انقلاب اسلامی ایران است.نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت: در داخل کشو …
فتنه 88 نتیجه تلاش برخی برای سوق دادن انقلاب به سوی لیبرالیسم بود