فاطمه هاشمی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد

وکیل مدافع فاطمه هاشمی رفسنجانی می‌گوید موکلش به شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است.