فاصله درآمد ماهانه و خط فقر بیشتر شد/ ۶۰ درصد کارگران دو شغله‌اند

فاصله درآمد ماهانه و خط فقر بیشتر شد/ ۶۰ درصد کارگران دو شغله‌اند

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: ۶۰ درصد از کارگران دو شغله هستند.

فاصله درآمد ماهانه و خط فقر بیشتر شد/ ۶۰ درصد کارگران دو شغله‌اند

(image)

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: ۶۰ درصد از کارگران دو شغله هستند.
فاصله درآمد ماهانه و خط فقر بیشتر شد/ ۶۰ درصد کارگران دو شغله‌اند

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 8

تکنولوژی جدید