فائزه که بچه نیست، به خودش ربط دارد

فائزه که بچه نیست، به خودش ربط دارد

وکیل خانواده هاشمی گفت: اقدامات فائزه ربطی به آیت‌الله ندارد،‌ فائزه یک دکترای علوم سیاسی با ۵۴ سال سن است، بچه نیست که رفتارش مربوط به آیت‌الله باشد.

فائزه که بچه نیست، به خودش ربط دارد

(image)

وکیل خانواده هاشمی گفت: اقدامات فائزه ربطی به آیت‌الله ندارد،‌ فائزه یک دکترای علوم سیاسی با ۵۴ سال سن است، بچه نیست که رفتارش مربوط به آیت‌الله باشد.
فائزه که بچه نیست، به خودش ربط دارد

دانلود فیلم جدید