غرس ۲۶۰۰ اصله نهال در دانشگاه آزاد بروجرد به مناسبت روز درختکاری

به مناسبت گرامیداشت روز درختکاری ۲۶۰۰ اصله نهال در دانشگاه آزاد بروجرد غرس شد.