غبارروبی مسجد شهید بهشتی با حضور سردار ذوالقدر

غبارروبی مسجد شهید بهشتی با حضور سردار ذوالقدر

مراسم غبارروبی مسجد شهید آیت‌الله بهشتی با حضور سردار احمد ذوالقدر، جانشین فرمانده سپاه محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ برگزار شد.

غبارروبی مسجد شهید بهشتی با حضور سردار ذوالقدر

(image)

مراسم غبارروبی مسجد شهید آیت‌الله بهشتی با حضور سردار احمد ذوالقدر، جانشین فرمانده سپاه محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ برگزار شد.
غبارروبی مسجد شهید بهشتی با حضور سردار ذوالقدر

روزنامه قانون