غالب حوزه‌های آبخیز دماوند تحت پوشش عملیات آبخیزداری قرار گرفت

غالب حوزه‌های آبخیز دماوند تحت پوشش عملیات آبخیزداری قرار گرفت

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند گفت: از ۱۸۶هزار هکتار مساحت کل حوزه‌های آبخیز شهرستان دماوند تاکنون ۱۷۵هزار هکتار از حوزه های آبخیز این شهرستان زیر پوشش عملیات آبخیزداری قرار گرفته است.

غالب حوزه‌های آبخیز دماوند تحت پوشش عملیات آبخیزداری قرار گرفت

(image)

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند گفت: از ۱۸۶هزار هکتار مساحت کل حوزه‌های آبخیز شهرستان دماوند تاکنون ۱۷۵هزار هکتار از حوزه های آبخیز این شهرستان زیر پوشش عملیات آبخیزداری قرار گرفته است.
غالب حوزه‌های آبخیز دماوند تحت پوشش عملیات آبخیزداری قرار گرفت

ترانه