غارتی که غیرت ملی مسئولان را هم بُرد

غارتی که غیرت ملی مسئولان را هم بُرد

مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور در یادداشتی در واکنش به اقدامات ضد ایرانی دولت آمریکا و سرقت اموال بلوکه شده کشور به سه مفهوم «زورگوئی و دزدی آمریکایی، دیپلماسی التماس و لبخند و غیرت ایرانی» پرداخت.

غارتی که غیرت ملی مسئولان را هم بُرد

(image)

مسئول سازمان بسیج دانشجویی کشور در یادداشتی در واکنش به اقدامات ضد ایرانی دولت آمریکا و سرقت اموال بلوکه شده کشور به سه مفهوم «زورگوئی و دزدی آمریکایی، دیپلماسی التماس و لبخند و غیرت ایرانی» پرداخت.
غارتی که غیرت ملی مسئولان را هم بُرد

لایسنس نود 32 ورژن 5

خبرگزاری اصفحان