عکس/ کاریکاتور عجیب «صدا» درباره ضرغامی

عکس/ کاریکاتور عجیب «صدا» درباره ضرغامی

کاور شماره جدید نشریه صدا با کاریکاتوری از ضرغامی و سرافراز مزین شده است.

عکس/ کاریکاتور عجیب «صدا» درباره ضرغامی

(image)

کاور شماره جدید نشریه صدا با کاریکاتوری از ضرغامی و سرافراز مزین شده است.
عکس/ کاریکاتور عجیب «صدا» درباره ضرغامی

میهن دانلود