عکس/ فردوسی‌پور با قیافه مبدل به مشهد رفت

عکس/ فردوسی‌پور با قیافه مبدل به مشهد رفت

عادل فردوسی برای عدم شناسایی توسط هواداران در حرم امام رضا(ع) ماسک‌زنان به زیارت رفت!

عکس/ فردوسی‌پور با قیافه مبدل به مشهد رفت

(image)

عادل فردوسی برای عدم شناسایی توسط هواداران در حرم امام رضا(ع) ماسک‌زنان به زیارت رفت!
عکس/ فردوسی‌پور با قیافه مبدل به مشهد رفت

آهنگ جدید

لردگان