عمده ترین دلایل مرگ جوانان ایرانی

عمده ترین دلایل مرگ جوانان ایرانی

رئیس اداره جوانان وزارت بهداشت گفت: مرگ جوانان به دلیل حوادث ترافیکی از سال‌های ۷۵ تا ۹۳ روند رو به رشدی داشته است و در مجموع ۳۰ درصد کل مرگ‌ها ناشی از حوادث ترافیکی بوده است.

عمده ترین دلایل مرگ جوانان ایرانی

(image)

رئیس اداره جوانان وزارت بهداشت گفت: مرگ جوانان به دلیل حوادث ترافیکی از سال‌های ۷۵ تا ۹۳ روند رو به رشدی داشته است و در مجموع ۳۰ درصد کل مرگ‌ها ناشی از حوادث ترافیکی بوده است.
عمده ترین دلایل مرگ جوانان ایرانی

فروش بک لینک

بازی