علی پاکدامن نایب قهرمان شد

علی پاکدامن نایب قهرمان شد

دیدارهای انفرادی مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا در اسلحه سابر با نایب قهرمانی علی پاکدامن، ملی پوش المپیکی کشورمان به پایان رسید.

علی پاکدامن نایب قهرمان شد

(image)

دیدارهای انفرادی مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا در اسلحه سابر با نایب قهرمانی علی پاکدامن، ملی پوش المپیکی کشورمان به پایان رسید.
علی پاکدامن نایب قهرمان شد

فروش بک لینک

روزنامه قانون