عقب‌نشینی آمریکا از خاورمیانه جدید/ اهتزاز پرچم ایران در بارگاه حضرت زینب(س)

عقب‌نشینی آمریکا از خاورمیانه جدید/ اهتزاز پرچم ایران در بارگاه حضرت زینب(س)

تحلیلگر صهیونیست عقب نشینی آمریکا از منطقه و گسترش نفوذ ایران را ماهیت خاورمیانه جدیدی توصیف کرد که در حال شکل گیری است.

عقب‌نشینی آمریکا از خاورمیانه جدید/ اهتزاز پرچم ایران در بارگاه حضرت زینب(س)

(image)

تحلیلگر صهیونیست عقب نشینی آمریکا از منطقه و گسترش نفوذ ایران را ماهیت خاورمیانه جدیدی توصیف کرد که در حال شکل گیری است.
عقب‌نشینی آمریکا از خاورمیانه جدید/ اهتزاز پرچم ایران در بارگاه حضرت زینب(س)

پرس نیوز