عربستان ۹ ایرانی دیگر را بازداشت کرد

عربستان ۹ ایرانی دیگر را بازداشت کرد

وزارت کشور عربستان اعلام کرد این کشور از آغاز ماه میلادی جاری ۹ ایرانی دیگر را در ارتباط با مسائل امنیتی بازداشت کرده است.

عربستان ۹ ایرانی دیگر را بازداشت کرد

(image)

وزارت کشور عربستان اعلام کرد این کشور از آغاز ماه میلادی جاری ۹ ایرانی دیگر را در ارتباط با مسائل امنیتی بازداشت کرده است.
عربستان ۹ ایرانی دیگر را بازداشت کرد

روزنامه قانون

لردگان