عربستان همسایه‌ای متجاوز است

عربستان همسایه‌ای متجاوز است

«عبدالملک الحوثی» رهبر جنبش انصارالله یمن با اشاره به سنگ اندازی عربستان در حل سیاسی بحران یمن اعلام کرد که این دشمن سعودی بود که با توسل به هر چیزی مانع ادامه گفت‎و‎گوی یمنی یمنی شد.

عربستان همسایه‌ای متجاوز است

(image)

«عبدالملک الحوثی» رهبر جنبش انصارالله یمن با اشاره به سنگ اندازی عربستان در حل سیاسی بحران یمن اعلام کرد که این دشمن سعودی بود که با توسل به هر چیزی مانع ادامه گفت‎و‎گوی یمنی یمنی شد.
عربستان همسایه‌ای متجاوز است

دانلود موزیک

خرید غذا