عربستان «صدام حسینِ» دوم شده است علیه ایران/ وضعیت تکفیری‌ها رو به انهدام است

عربستان «صدام حسینِ» دوم شده است علیه ایران/ وضعیت تکفیری‌ها رو به انهدام است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: عربستان گزینه دوم بعد از صدام حسین علیه ایران شده است و کاملا معلوم است که به آن خط داده‌اند که در هر جا جلوی ما بایستد.

عربستان «صدام حسینِ» دوم شده است علیه ایران/ وضعیت تکفیری‌ها رو به انهدام است

(image)

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: عربستان گزینه دوم بعد از صدام حسین علیه ایران شده است و کاملا معلوم است که به آن خط داده‌اند که در هر جا جلوی ما بایستد.
عربستان «صدام حسینِ» دوم شده است علیه ایران/ وضعیت تکفیری‌ها رو به انهدام است

خبرگزاری اصفحان