عربستان سعودی حق دخالت در عراق را ندارد/ عملیات آمریکایی‌ها در سوریه برای «تجزیه» است

عربستان سعودی حق دخالت در عراق را ندارد/ عملیات آمریکایی‌ها در سوریه برای «تجزیه» است

معاون ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به انتقاد برخی کشورهای مرتجع منطقه از نیروهای الحشد الشعبی عراق، گفت: عربستان سعودی نسبت به تصمیمات ملت و دولت عراق یک کشور بیگانه محسوب می‌شوند و حق دخالت در عراق را ندارند.

عربستان سعودی حق دخالت در عراق را ندارد/ عملیات آمریکایی‌ها در سوریه برای «تجزیه» است

(image)

معاون ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به انتقاد برخی کشورهای مرتجع منطقه از نیروهای الحشد الشعبی عراق، گفت: عربستان سعودی نسبت به تصمیمات ملت و دولت عراق یک کشور بیگانه محسوب می‌شوند و حق دخالت در عراق را ندارند.
عربستان سعودی حق دخالت در عراق را ندارد/ عملیات آمریکایی‌ها در سوریه برای «تجزیه» است

ترانه