عربستان در سیاست به ایران باخت

عربستان در سیاست به ایران باخت

پایگاه تحلیلی یوروسیا ریویو در گزارشی نوشت: عربستان نتوانست در سیاست منطقه‌ای، ایران را پشت سر بگذارد.

عربستان در سیاست به ایران باخت

(image)

پایگاه تحلیلی یوروسیا ریویو در گزارشی نوشت: عربستان نتوانست در سیاست منطقه‌ای، ایران را پشت سر بگذارد.
عربستان در سیاست به ایران باخت

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 8

مرکز فیلم