عربستان: برای رساندن سلاح‌های بیشتر به معارضان سوریه تلاش خواهیم کرد

عربستان: برای رساندن سلاح‌های بیشتر به معارضان سوریه تلاش خواهیم کرد

وزیر خارجه عربستان می‌گوید این کشور برای رساندن سلاح‌های بیشتر به معارضان سوریه تلاش خواهد کرد.

عربستان: برای رساندن سلاح‌های بیشتر به معارضان سوریه تلاش خواهیم کرد

(image)

وزیر خارجه عربستان می‌گوید این کشور برای رساندن سلاح‌های بیشتر به معارضان سوریه تلاش خواهد کرد.
عربستان: برای رساندن سلاح‌های بیشتر به معارضان سوریه تلاش خواهیم کرد

خرید بک لینک

bluray movie download