عربستان: از موضع روسیه درباره سوریه تقدیر می‌کنیم/ نظر ریاض و مسکو درباره یمن مشترک است

عربستان: از موضع روسیه درباره سوریه تقدیر می‌کنیم/ نظر ریاض و مسکو درباره یمن مشترک است

وزیر خارجه عربستان در سفر مسکو گفت: از موضع روسیه در حمایت از فلسطین براساس تشکیل دو کشور مستقل و پایتختی قدس شرقی برای فلسطین و همچنین اوضاع سوریه تقدیر می‌کنیم. 

عربستان: از موضع روسیه درباره سوریه تقدیر می‌کنیم/ نظر ریاض و مسکو درباره یمن مشترک است

(image)

وزیر خارجه عربستان در سفر مسکو گفت: از موضع روسیه در حمایت از فلسطین براساس تشکیل دو کشور مستقل و پایتختی قدس شرقی برای فلسطین و همچنین اوضاع سوریه تقدیر می‌کنیم. 
عربستان: از موضع روسیه درباره سوریه تقدیر می‌کنیم/ نظر ریاض و مسکو درباره یمن مشترک است

آهنگ جدید