عراقچی خبر «سی ان ان» درباره دیدار روحانی با ملک سلمان را تکذیب کرد

عراقچی خبر «سی ان ان» درباره دیدار روحانی با ملک سلمان را تکذیب کرد

عراقچی درباره خبر «سی ان ان» ترک مبنی بر دیدار دکتر روحانی و ملک سلمان گفت: ملاقاتی بین ما و هیات عربستان سعودی در هیچ سطحی صورت نگرفته است.

عراقچی خبر «سی ان ان» درباره دیدار روحانی با ملک سلمان را تکذیب کرد

(image)

عراقچی درباره خبر «سی ان ان» ترک مبنی بر دیدار دکتر روحانی و ملک سلمان گفت: ملاقاتی بین ما و هیات عربستان سعودی در هیچ سطحی صورت نگرفته است.
عراقچی خبر «سی ان ان» درباره دیدار روحانی با ملک سلمان را تکذیب کرد

خرید بک لینک

دانلود فیلم جدید