عذرخواهی «اردوغان» از «پوتین»به زبان روسی

عذرخواهی «اردوغان» از «پوتین»به زبان روسی

یک روزنامه ترکیه‌ای با اشاره به موارد پنهان آشتی روسیه و ترکیه، اعلام کرد که رئیس جمهور ترکیه در نامه‌ای که به همتای روس خود نوشته بود، از وی به زبان روسی عذرخواهی کرده است.

عذرخواهی «اردوغان» از «پوتین»به زبان روسی

(image)

یک روزنامه ترکیه‌ای با اشاره به موارد پنهان آشتی روسیه و ترکیه، اعلام کرد که رئیس جمهور ترکیه در نامه‌ای که به همتای روس خود نوشته بود، از وی به زبان روسی عذرخواهی کرده است.
عذرخواهی «اردوغان» از «پوتین»به زبان روسی