عدم حضور وزیر علوم در جمع تشکل‌های دانشجویی توهین به شخصیت دانشجوست/ دولت از مواجهه با مطالبات تشکل‌های دانشجویی واهمه دارد

عدم حضور وزیر علوم در جمع تشکل‌های دانشجویی توهین به شخصیت دانشجوست/ دولت از مواجهه با مطالبات تشکل‌های دانشجویی واهمه دارد

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به سفر روحانی و هیات دولت به سمنان، عدم حضور وزیر علوم در جمع تشکل های دانشجویی را توهین به جایگاه و شخصیت دانشجو دانست.

عدم حضور وزیر علوم در جمع تشکل‌های دانشجویی توهین به شخصیت دانشجوست/ دولت از مواجهه با مطالبات تشکل‌های دانشجویی واهمه دارد

(image)

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به سفر روحانی و هیات دولت به سمنان، عدم حضور وزیر علوم در جمع تشکل های دانشجویی را توهین به جایگاه و شخصیت دانشجو دانست.
عدم حضور وزیر علوم در جمع تشکل‌های دانشجویی توهین به شخصیت دانشجوست/ دولت از مواجهه با مطالبات تشکل‌های دانشجویی واهمه دارد

آپدیت نود32

فانتزی