ظلم به جوانان در وزارت نفت دولت

ظلم به جوانان در وزارت نفت دولت

نماینده مردم رباط کریم در مجلس با بیان اینکه باید بازنشستگان وزارت نفت از این مجموعه کناره گیری کنند، گفت: استفاده از بازنشستگان در این وزارتخانه ظلم به جوانان است.

ظلم به جوانان در وزارت نفت دولت

(image)

نماینده مردم رباط کریم در مجلس با بیان اینکه باید بازنشستگان وزارت نفت از این مجموعه کناره گیری کنند، گفت: استفاده از بازنشستگان در این وزارتخانه ظلم به جوانان است.
ظلم به جوانان در وزارت نفت دولت

مرکز فیلم