ظرفیت پذیرایی ۶ میلیون زائر راهیان نور را داریم

ظرفیت پذیرایی ۶ میلیون زائر راهیان نور را داریم

رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور گفت: در تعطیلات ایام نوروز حدود ۵۰ درصد بازدیدکنندگان با خودروهای شخصی خود در این مناطق حضور پیدا کردند.

ظرفیت پذیرایی ۶ میلیون زائر راهیان نور را داریم

(image)

رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور گفت: در تعطیلات ایام نوروز حدود ۵۰ درصد بازدیدکنندگان با خودروهای شخصی خود در این مناطق حضور پیدا کردند.
ظرفیت پذیرایی ۶ میلیون زائر راهیان نور را داریم

سایت خبری زندگی

مرجع توریسم